CARLOS ROBERTO MELENDEZ ALVAREZ profile | Linquip

CARLOS ROBERTO MELENDEZ ALVAREZ

Lima y Callao, Peru

Manager at MIOSA

Status: Open to work