Nguyễn Mạnh Tùng profile | Linquip

Nguyễn Mạnh Tùng

Hanoi, Vietnam

Expertise:

Skills:

Hydraulic turbine